Om PNN

logo_nettside

 

 

 

 

 

Palestine Network Norway er en hovedforening i Norges KFUK-KFUM. Hovedforeningen ble stiftet av elever på Rønningen Folkehøyskole 17. juni 2012. Senere har PNN utvidet seg fått medlemmer i flere byer som Bergen og Tromsø. PNN jobber for å informere ungdommer i Norge om situasjonen på bakken i Palestina. Dette gjør vi ved å arrangere åpne møter for medlemmer og ikke medlemmer.

PNN stilller seg bak palestinernes rop om internasjonal hjelp gjennom BDS (Boikott, Deinvistering og sanksjoner) og jobber derfor for en full boikott av staten Israel intill staten følger internasjonal lov, og gi mennesker i Palestina menneskerettighetene de har krav på. Vi kommer ikke til å la uretten gå sin gang. PNN vil å rope høyt, for å presse det norske næringsliv, politikerne og norske statsborgere til å midlertidig avslutte sine relasjoner til Israel.

PNN mener ikke at en boikott vil ødelegge en dialog mellom partene. Derimot ser vi at dette er en ikke-voldelig motstand som er nødvendig i konflikten mellom Israel og Palestina. Vi tror at en boikott vil gjøre en dialog mer balansert og rettferdig, og Israel må se at de ikke kan lage sine egne regler som legaliserer undertrykkelse av palestinerne.

Vi er stolte av Norges KFUK-KFUM og KFUK-KFUM Global som har stilt seg bak en bred økonomisk boikott og har startet kampanjen Free Palestine, Just Peace for Israel and Palestine: Stop Occupation. Dette er et veldig bra steg i riktig retning, men vi mener det er en lang vei å gå. Palestine Network Norway vil fortsette å presse vår moderorganisasjon om full boikott av staten Israel. Dette innebærer altså kulturell boikott og akademisk boikott.

Les mer om Palestine Network Norway i vedtektene våre.

PNNs_vedtekter_2013

PNNs_regnskap