Palestina i den Internasjonale Straffedomstolen

netanyahu_warcriminalsticker

7. januar melder Reuters at FNs generalsekretær Ban Ki-Moon har godtatt palestinernes søknad om medlemskap i ICC. Medlemskapet starter fra 1. april 2015, og da kan krigsforbrytelser skjedd på palestinsk land bli stilt for domstolen. Dette har verken falt i smak hos USA eller Israel, som selv ikke er medlemmer av den internasjonale straffedomstolen. 

 

Hva er ICC

ICC er en straffedomstol for krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Domstolen ble opprettet etter stort ønske fra menneskerettighetsforkjempere som ønsket å ha en internasjonal domstol som kunne straffeforfølge enkeltindivider når nasjonale rettssystemer ikke tok ansvar for det. I 1998 arrangerte FN en internasjonal konferanse der 120 medlemsland ble enige om at det skulle opprettes en straffedomstol som kunne stille enkeltindivider til ansvar for forbrytelser og ulovlige handlinger som var begått. 1. juli 2002, etter at 60 stater hadde ratifisert det som kalles Roma-statuttene, ble domstolen offisielt etablert.

 

Palestina i ICC

På tross av økonomiske trusler fra Israel valgte palestinernes president Mahmoud Abbas å levere inn søknad om medlemskap i ICC. Med et medlemskap i straffedomstolen kan palestinerne stille Israel til retten for sine krigsforbrytelser begått i Palestina. Abbas ønsker med dette å bruke sitt medlemskap som et pressmiddel for å få slutt på den ulovlige okkupasjonen, og for å få til en varig og rettferdig løsning på den verdens lengstvarende okkupasjon. Israel har på sin side nok å bekymre seg for, og er det landet i verden som har ignorert og brutt flest FN-resolusjoner. Bombingen av Gaza sommeren 2014 tok livet av nær 1500 sivile og skadet over 10.000. Med bombing av sivile nabolag, skoler, sykehus, ambulanser og barn er det viktig at man stiller et tydelig spørsmålstegn, i stedet for å lukke øynene og glemme. Israel må svare for seg, og stå ansvarlig for sine handlinger. I tillegg kommer 46 år med israelsk bosetting av Palestina som fortsetter hver eneste dag. Israel flytter sine egne sivile innbyggere inn til okkupert jord, noe som står skrevet svart på hvitt at er ulovlig ifølge Genève-konvensjonene. I dag bor en halv million israelere på Vestbredden og disse stjeler ressurser fra palestinerne som ser det håpløst å bygge en selvstendig stat. Dette er to av mange forbrytelser Israel må bli stilt til retten for. Problemet i dag er at man snakker om og oppfordrer til en dialog som ikke er rettferdig. En dialog må ikke diskutere hvorvidt disse menneskerettighetene og internasjonale lovene skal følges eller ikke. Derfor er nå palestinerne medlem av ICC. Dette fordi Israel mener at palestinerne er kravstore og forventer for mye når det kommer til forhandlinger. Sannheten er at palestinerne ser på internasjonale lover som et ikke-forhandlingstema som Israel velger å la være å følge. Skal de da gi mer og få mindre i forhandlinger?

Israels reaksjon

Ikke uventet kom reaksjoner allerede før FN godtok Palestinas medlemskap. 1 milliard kroner i skattepenger blir fortsatt holdt igjen. Det er interessant å se hvordan forholdet mellom PA (Den palestinske selvstyremyndighetene) og Israel vil utvikle seg ettersom at Israel tjener stort på sikkerhetssamarbeidet med PA. Om samarbeidet blir brutt vil Israel få store økonomiske utgifter og bli fullt ansvarlig for driften av okkupasjonen uten hjelp av bistand fra giverlandsgruppen.

Konklusjon

PNN støtter Palestinas medlemskap i ICC, og håper at de ikke lar seg kneble med trusler om økonomiske sanksjoner fra Israel. For å få fred må rettferdighet være grunnlaget for forhandlingene. Dette skjer ikke med en part som ignorerer det viktigste internasjonale rammeverket vi har; menneskerettigheter og internasjonal lov.