Ny seier for BDS-bevegelsen

KLP logo

KLP ekskluderer HeidelbergCement og Cemex fra deres investeringsporteføljer.

1. juni besluttet KLP, som er Kommunal Landspensjonspensjonskasse som tilbyr finans og forsikringstjenester i offentlig sektor, at HeidelbergCement og Cemex skulle ekskluderes fra deres investeringsportefølje. Dette er en stor seier for BDS-bevegelsen som vi ser er på frammarsj og sanker inn seier etter seier.

Her er et utdrag hentet fra KLPs beslutning:
«Vurderingen bygger på
en gjennomgang av gjeldende folkerett som konkluderer med at det høyst sannsynlig er uforenelig med okkupasjonsretten å åpne nye steinbrudd på Vestbredden etter at okkupasjonen har begynt, som i dette tilfellet. Først og fremst fordi steinbruddene ble opprettet etter at okkupasjonen allerede hadde begynt, men trolig også fordi bruksgevinsten brukes til andre formål enn selve okkupasjonen og lokalbefolkningens behov. Oslo-avtalen fra 1995 ser imidlertid ikke ut til å påvirke denne konklusjonen, da det fremkommer av selve avtaleteksten at den ikke endrer partenes rettigheter. Uansett kan ikke en slik avtale overstyre reglene om okkupasjon nedfelt i blant annet Haagreglementet og Genèvekonvensjon IV». Hele dokumentet kan du lese her.

Det er viktigere enn noen gang å opprettholde fokuset på de ulovlige bosettingene og på Israels tyveri av palestinske naturresurser. Det har vært valg i Israel og vi ser at Israels statsminister, Benjamin Netanyahus, vilje til å slutte fred med Palestinerne ikke er tilstede. Flere og flere bosettinger blir godkjent og den palestinske staten kan virke fjern. Folkeretten og Genèvekonvensjonene må ligge til grunn for en rettferdig fred.

I 2012 ble rapporten «Farlige Forbindelser» av Fagforbundet og Norsk folkehjelp lansert, der de utfordret norske fondsforvaltere og bankers etiske retningslinjer. KLP var blant de som hadde investeringer som var i strid med deres egne etiske retningslinjer. Vi er derfor fornøyde med deres valg om å gjennomføre disse deinvesteringene. I rapporten skrives det om selskapene:

«Det tyske selskapet HeidelbergCement, som er verdens største sementprodusent, har siden 2007 vært eier av selskapet Hanson. Hanson produserer sement, grus og asfalt. Deler av denne produksjonen foregår på okkupert område og ved at det tas ut naturressurser fra steinbrudd på den okkuperte Vestbredden. Av Hansons fabrikker i israelske bosettinger og industrisoner på den okkuperte Vestbredden ligger det sementfabrikker i Modi’in Illit og Atarot, og sør for Elqana en asfaltfabrikk samt et grusuttak i Nahal ruba. Cemex er et av verdens største selskap innen produksjon, distribusjon, markedsføring og salg av sement og fabrikkblandet betong. Selskapet eier israelske Readymix Industries, som eier et steinbrudd og har flere fabrikker på den okkuperte Vestbredden. Ready mix har også levert betongelementer for bygging av israelsk infrastruktur på okkupert område. Readymix eier halvparten av steinbruddet Yatir Quarry som er lokalisert ved bosettingen Teneh Omarim på Vestbredden. Selskapet har fabrikker i bosettingen Movo Horon, og i Atarot Industrial zone og Mishor Adumim industrisone. Betongelementer fra selskapet har blitt brukt i byggingen av israelske militære installasjoner på Vestbredden og til byggingen av bybanen i Jerusalem som knytter bosettingene til sentrum av byen». 

Leder i Fagforbundet, Mette Nord, sier om avgjørelsen: «Det er svært gledelig at KLP er sitt etiske ansvar bevisst og ekskluderer disse selskapene. Det ville vært uholdbart om pensjonsmidlene til ansatte i norske kommuner og fylkeskommuner fortsatt skulle være investert i disse selskapene som bidrar til å frata palestinerne deres ressurser».

Nå er det viktig at det kampen fortsetter. Andre banker og fondsforvaltere som DNB, Fokus bank, Gjensidige, Nordea, Skandiabanken og Sparebank 1 investerer fortsatt i disse selskapene. Er du kunde hos en av de kan du sende dem en e-post der du oppfordrer dem til å trekke investeringene i HeidelbergCement og Cemex.