Freedom Flotillas fredelige ferd for Gaza

Hentet fra shiptogaza.no

Av: Aurora Marie Nome

I disse dager har det vært en noe oppmerksomhet rundt Freedom Flotilla III som har nærmet seg Gazas kyst. Samtidig nærmer ettårsdagen for starten på angrepene i Gaza seg. Båten som kalles Marianne av Göteborg hadde som mål å krysse den maritime blokaden av Gaza og rette fokus på den kritiske situasjonen Gazas befolkning fortsatt lider under. Så langt kom de ikke, for søndag 28. juni ble tråleren bordet av israelsk militære.

Freedom Flotilla er en bevegelse som har som mål å ende den militære blokaden av Gaza, og har medlemsorganisasjoner over flere deler av verden, deriblant Ship to Gaza i Norge. Som et ledd i å nå dette målet har det tidligere vært gjennomført lignende aksjoner lik som årets, der aktivister har prøvd å nå Gaza via sjøveien. Alle gangene har båtene blitt stoppet av israelsk militære før de har ankommet Gazas kyst. Opprinnelig var det til sammen fire båter i sommerens aksjon, og alle bortsett fra Marianne av Göteborg har blitt hindret tidligere på ferden.

De gjenværende i konvoien ville overrekke båten sin til fiskere i Gaza om de kom seg i land ved Gazas kyst. Det å være fisker i Gaza er svært vanskelig da det kun er et lite område der fisking er lovlig, og lite skal til før båter og fiskeutstyr blir beslaglagt av det israelske militære, Israeli Defense Forces. Argumentet som blir brukt er at det kan skje våpensmugling i båtene, men det er lite trolig når strekningen er et av verdens mest bevoktede, samt at hovedfokuset hos de palestinske fiskerne trolig heller ligger på deres udekkede matbehov.  I tillegg ville aktivistene om bord overbringe medisiner og solcellepanel til et sykehus i Gaza, som har store mangler på hjelpemidler, spesielt etter fjorårets krig på Gazastripen. Gjenoppbyggingen går tregt og eksperter har uttalt at det vil ta flere år før det er gjennomført.

Søndag 28. juli ble altså Marianne av Göteborg stoppet i internasjonalt farvann med krav om at fartøyet måtte endre kurs for å unngå å bli bordet. Mannskapet om bord på var ubevæpnet og betraktet ferden som en ikkevoldelig aksjon. Likevel anså IDF dette som en trussel, og valgte å overmanne tråleren og arrestere aktivistene. Fordi fiskebåten befant seg i internasjonalt farvann, er aksjonen fra det israelske militære på et fredelig skip en overreaksjon og et brudd på internasjonal sjørett. De to nordmennene som var en del av besetningen var arrestert i noen få døgn, mens Utenriksdepartementet forsøkte å komme i kontakt med dem for å få dem hjemsendt til Norge. Dette lyktes de med, og de har vært skarp i sin kritikk av behandlingen av Marianne av Göteborg.

Til tross for at Marianne av Göteborg ikke fikk overbrakt sine hjelpemidler til Gaza, har ferden oppnådd en viss grad av oppmerksomhet, som også var hovedmålet med konvoien. Det er viktig at vi ikke glemmer de 1,8 millioner innbyggerne på Gazastripen som lever under svært vanskelige forhold. Den militære blokaden medfører mangel på det aller meste både du og jeg tar for gitt i vårt samfunn. Samtidig har de stadige krigene gjort det betraktelig vanskeligere å være bosatt i Gaza, og blokaden gjør at gjenoppbyggingen går i sneglefart. La oss ikke glemme Gaza og la oss legge press på staten Israel slik at de slipper jerngrepet de har om den vanlige borger i et av verdens tettest befolkede områder.